Tag: Mito Kana

Ngoại tình cùng bạn thân con trai sau nhiều năm không được thỏa mãn

Năm năm trước, tôi ngoại tình lần đầu tiên trong đời. Tôi biết được rằng chồng tôi, người đáng lẽ phải nghiêm túc, lại ngoại tình, và tình hình vợ chồng tôi trở nên tồi tệ. Tôi quên đi cảm giác tội lỗi đè nặng lên ngự...