Tag: Amakawa Sora

Xin lỗi chồng vì em không chống được cám dỗ của sếp

Sora đến gặp sếp của cô ấy khi đang đi công tác. Sau một trận mưa lớn bất ngờ và một bữa tiệc nhậu nhẹt khó chịu, tôi sẽ phải trả giá đủ để bất tỉnh. Khách sạn bạn được đưa đến. Tôi không hiểu tại sao, và tôi đang qua...