Tag: Akari Niimura

Anh nhân viên may mắn đụ nữ chủ tịch ngày tăng ca

Aoi được giao nhiệm vụ nhận các dự án CNTT của công ty từ trụ sở chính. Chủ tịch đã giới thiệu tôi với tư cách là cố vấn cho Sugiura, người hiện đang bay trong ngành này. Sugiura, người thô lỗ, hấp dẫn và tự huyễn hoặ...