Chồng cô là một công tác lâu dài ở nước ngoài và Eri sống với con trai duy nhất của cô. Con trai tôi cũng nghiêm khắc đòi hỏi nó phải trở thành một người lớn tốt như chồng cô ấy, nhưng không có kết quả và căng thẳng ngày càng tăng. Bản thân Eri là người vô tình và thất vọng. Bạn của con trai tôi, Kenichi, nhìn thấy tôi say mê thủ dâm vì tôi không thể chịu đựng được. Eri người đã nhìn thấy con cặc đang cương cứng của mình và ham muốn tình dục bị kìm nén từ nãy đến giờ bùng nổ. Vừa mắng tôi nhìn trộm tôi vừa nắm chắc con cặc đang cương cứng mà bóp mạnh bạo.